Det finns en hel del som förpestar miljön och luften som vi lever och andas i. Därför är det viktigt att ta vara på dem och se till så att de är så rena och fräscha det bara går. Utsläpp från bilar och radioaktiva gaser från radon är två saker som är hälsofarliga för djur och människor. Genom att använda biobränslen ser man till att miljön inte förpestas av avgaser och genom att göra en radonsanering ser man till att hålla inomhusmiljön radonfri. En radonmätning kan beställas hos https://radea.se/ för att få svar på hur mycket radon som finns i ens bostad.

Fokusera inte bara på de fossila utsläppen

Fokuset på fossila utsläpp är stort. Anledningen är främst de fossila bränslens påverkan på miljön, men även på oss människor. Arbetet för att fasa ut fossila bränslen har därför skett aktivt, särskilt under de senaste tjugo åren. Det är bra att göra världen så fossilfri som möjligt, men man får inte glömma bort andra typer av utsläpp som också är farliga för djur och människor. Radon är ett sådant exempel och då kunskapen om radon inte är lika stor som om fossila bränslen, finns det risk att radonet kan göra skada utan att man vet om det.

Kolla upp radonutsläppen i ditt hem

Det är inte så lätt att märka om man är utsatt för radon i sitt hem eller ej, men vad är radon och varför är radon dåligt? Radon är en radioaktiv ädelgas som förekommer i naturen, framförallt i berg. Ämnet förekommer dock även i en del byggmaterial, däribland blåbetong som användes en hel del under 1900-talet. Förhöjda utsläpp av radon i ens bostad kan därför bero på exempelvis att bostaden består av byggmaterial som släpper ifrån sig radongas och/eller på att bostaden står på en bergig grund och saknar rätt ventilation för att kunna leda bort gaserna som kommer från marken. Anledningen till varför radon är så farligt är för att gasen är radioaktiv. När gasen inandas kommer den radioaktiva gasen ner i våra lungor där strålningen påverkar dem, vilket kan leda till lungcancer.

Eftersom radon är en gas som inte märks, kan man inte själv veta om ens bostad har förhöjda halter eller ej. Därför behövs en radonmätning göras och en sådan kan man beställa hos företag som Radea. På deras hemsida https://radea.se/ kan man klicka sig fram för att få veta mer om hur en radonmätning går till. Beroende på resultaten efter mätningen kan olika åtgärder vidtas, exempelvis en radonsanering, för att få bukt med de förhöjda halterna. Exakt hur åtgärderna ska vidtas beror på varifrån radonet kommer. Läs gärna mer om radon på https://radea.se/ och vad Radea kan hjälpa dig med.