El som produceras av energikällor som är förnybara kallas grön el och består mestadels av vindkraft, vattenkraft samt biobränsle. När du köper grön el kan du inte räkna med att all el har producerats av förnybara energikällor eftersom vårt elnät är ett sammankopplat system. Däremot bidrar du till att investering, utveckling och forskning av förnybara energikällor fortskrider.

Se över din el

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling räcker det inte med att endast satsa på grön el. Det är precis lika viktigt att underhålla och uppdatera elen i din bostad. Hos Clas Fixare är det enkelt för både företag och privatpersoner att hitta professionella och behöriga elektriker i Stockholmsområdet för elinstallation, felsökning eller underhåll. Du får bra pris på elektriker i Stockholm hos Clas Fixare, betalar timpris samt får hjälp med ansökan om rotavdrag vid behov. Elektriker i Stockholm från Clas Fixare kan till exempel hjälpa dig med dimrar, spotlights, LED-lister, lampor och lamputtag, elcentral, felsökning, eluttag, spishäll, gårdsbelysning, laddbox samt elbesiktning. Clas Fixare erbjuder dessutom elektrikertjänster på många fler platser i Sverige och inte endast i Stockholm.

El från biobränsle

I dag kommer cirka 10 procent av elen i Sverige från biobränslen. Vanligtvis produceras denna typ av el i kraftvärmeverk samt levereras via fjärrvärme. Det finns både för- och nackdelar med att producera el från biobränsle. Några av fördelarna är att avfallsprodukter kommer till god användning genom att man tar tillvara på energin när produkterna bränns samt att det är ett (koldioxidneutralt) alternativ till fossila bränslen. En nackdel är att det krävs stora markytor för att odla biobränsle, vilket kan tränga undan matproduktion eller naturliga miljöer.