Bio-oljor har fått allt större uppmärksamhet under de senaste åren i takt med att fler människor har blivit miljömedvetna. Bio-oljor är baserade på restprodukter från vegetabiliska produkter och är framställda från biomassa. Alla bio-oljor är förnyelsebara, vilket innebär en låg belastning på miljön. Oljan kan användas exempelvis för att elda i värmepannor som vanligtvis drivs med fossil olja. Den miljövänliga produkten ger en lägre förbrukningskostnad och är därför ett val som är bra också ur en ekonomisk synpunkt. Förutom att användas vid eldning kan produkten även ingå i exempelvis livsmedel samt i kemiska och tekniska produkter.

Energirika produkter är populär värmekälla

Att använda sig av överblivna material är bra ur flera synsätt. Kraftvärmechefen Per Lidell i Karlskoga i Värmland tycker till och med att det borde vara krav på att kommunala färdmedel drivs av biogas. Han har varit med i arbetet där en Restprodukt från livsmedelsindustrin får ny funktion och som förbättrar på flera områden. Det handlar om bio-oljor och att dessa är värda att satsa på. Ytterligare en fördel mot fossila produkter är att bio-oljor är skattebefriade eftersom de är förnybara. Att bygga om ett kraftvärmeverk för att satsa på återvinningsbara produkter kostar en del rent ekonomiskt men Lidell och andra experter inom området, håller med om att det är lönsamt på sikt.

Sverige är unikt

Sverige har länge värnat om miljön och landet är unikt i användandet av bio-olja i jämförelse med övriga länder i Europa. Vi förbrukar omkring 4,5 TWh per år, vilket motsvarar cirka 450 000 ton olja. Det används idag mer bio-olja än fossila produkter i svenska fjärrvärmenät och det ger oss en särställning. Självklart är detta ett pågående arbete och långt ifrån alla värmeverk använder sig av denna förnyelsebara produkt idag, trots alla fördelar. Orsaken till det är bland annat kostnaden att bygga om verken men i takt med att den fossila oljan försvinner är det någonting som behövs göras förr eller senare.