Det blir mer och mer populärt med biobränslen. Biobränslen är bränslen som framställts från biologiska material, såsom till exempel ved, växter eller slam från reningsverk. Dessa bränslen är förnybara, vilket innebär att de inte kommer att ta slut, utan att det hela tiden kan bildas nya.

Etanol är ett biobränsle för bilar som framställs från olika grödor, såsom till exempel raps, vete eller sockerrör. Eftersom det framställs ur saker man kan odlar är etanol ett förnybart bränsle. Etanolen brukar sedan också blandas ut med lite bensin, för att underlätta kallstarter av bilar.

Biobränslen som inte används till att driva bilar, men istället används för att till exempel ge värme är ved och pellets. Att elda och värma sitt hus med

ved blir mer och mer ovanligt, eftersom det är lite omständligt. Dessutom finns det forskning som pekar på att röken kan vara hälsoskadlig.

Man använder också oftare och oftare biobränslen till sina lantbruksmaskiner. Det är fortfarande vanligast att lantbruksmaskiner, såsom till exempel en betesputs eller en annan lantbruksmaskin, drivs på diesel, men i takt med att allmänheten blir mer och mer medveten om miljön borde biobränslen bli mer och mer vanliga även här. Det finns redan nu bönder som satsar på biobränslen, men de behöver naturligtvis bli fler.

Biobränslen är en

politisk fråga som, precis som många andra frågor, är starkt debatterad. Många är för att biobränslen ska användas i högre utsträckning, men det är precis som många andra miljöfrågor också en ekonomisk fråga.

Biobränslen är positiva för miljön i och med att de är förnybara och inte tar slut, men precis som andra drivmedel har de sina problem. Vissa menar att de grödor som används till biobränsle istället borde användas som mat och så vidare.