Biodiesel är ett drivmedel för bilar, bussar och andra fordon med en dieselmotor, men till skillnad från bensin och diesel är biodiesel inte baserat på petroleum utan vegetabiliska eller animaliska oljor och fetter. Man använder till exempel majsolja, rapsolja och palmolja för att framställa biodiesel.

Miljöfördelarna med biodiesel, förutom att det inte är ett fossilt bränsle som kommer att ta slut så småningom, är att det inte är giftigt och kan brytas ned i naturen. En nackdel rent funktionsmässigt med att använda dessa råvaror till ett bränsle är att det inte går att använda i ren form under vintern, eftersom oljorna och fetterna endast är i flytande form i plusgradiga temperaturer. Biodiesel blandas därför ofta med vanlig diesel för att kunna användas året om.

Produktionen av biodiesel medför dock inte bara fördelar för naturen, utan också nackdelar. Det menar bland annat Greenpeace, som i en rapport visar att nästan all biodiesel i Europa är tillverkad av rapsolja, sojabönor och palmolja. För att framställa palmolja skövlas regnskog, vilket gör att det får stora negativa konsekvenser för miljön att tillverka biodiesel med denna olja som råvara. Rapsolja, som den mesta biodieseln i Sverige består av, är inte farligt för miljön i sig, men kan också få konsekvenser: om raps som tidigare användes till livsmedel istället används till biodiesel ökar efterfrågan på palmolja i livsmedelsindustrin.

Det finns dock andra sätt att framställa biodiesel som inte påverkar miljön. Ett sådant är att använda olja som blivit över från matlagning och restaurangkök. Denna typ av biodiesel kallas andra generationens biodiesel, och är den formen som EU satsar mest på att utveckla och implementera.Biodiesel 2

Biodiesel är relativt dyrt att framställa, och kan därför också vara dyrt att köpa. Det kan därför vara bra att använda sig av dieseloptimering på din bilmotor för att minska bränsleåtgången.

I Sverige satsar man allt mer på biobränslen. Per Erlandsson på Lantmännen Ecobränsle menar att biodiesel är större än etanol i Europa, och att efterfrågan kommer att öka stadigt i Sverige. En annan sak som gjort det lättare att etablera biodiesel på marknaden har varit att gränsen för hur mycket biodiesel som får blandas i vanlig diesel har höjts från 2 % till 5 %. För de företag som satsar på biodiesel beror deras överlevnad mycket på politiska beslut som detta, och därmed hänger också biodieselns överlevnad på dem.

Taggar