Energibristen i världen har en oroväckande stor potential att bli ett enormt problem. Redan har problemet gjort sig till känna på vissa platser i världen där det är svårt att få tag på bränsle eller energi – och när det väl finns tillgängligt leder den stora efterfrågan till att priserna stiger markant. I industriländerna har vi ännu inte fått känna på de allvarligaste effekterna av en energibrist – mer än försmaker i form av kraftigt höjda bensin- och dieselpriser under perioder – men med tanke på att de fossila bränslena är ändliga behöver vi förr eller senare ställa om vår energiproduktion. För att råda bot på dessa frågor har många tittat närmare på alternativa sätt att framställa energi. Ett av dem är biogas.

 

Att utvinna energi ur sopavfall låter nästan för bra för att vara sant. Att vi har stora sopberg är ett välkänt faktum, liksom att traditionella drivmedel kan vara dyra och miljöfarliga. Genom att utveckla biogasen har forskarna lyckats hitta en potentiell lösning på två problem i ett enda svep. För biogas gör precis det som vi i alla tider har drömt om: de tar avfall och gör om det till användbart bränsle. Den kemiska processen kallas för rötning och den sker på den avfallsstation eller reningsverk där omvandlingen av sopor till energi är tänkt att ske. Då försluter man ett rum och ser till att det hålls syrefritt, vilket gör att soporna snabbt bryts ned och blir till biogas.Biogas 22

 

Biogasen kan sedan användas till en mängd olika ändamål. I dag har vi ännu inte anpassat vårt system fullt ut för att kunna dra maximal nytta av biogasens alla fördelar, men det finns exempelvis många fordon som går på biogas – och tanken är att de ska bli ännu fler framöver. Bränsletörstiga fordon, som bussar och lastbilar, har särskilt stor nytta av att använda biogas eftersom de kan spara mest i form av miljöpåverkan och ekonomi. Den som har en bil med en vanlig förbränningsmotor som drivs med bensin eller diesel kan omvandla den till en biogasmotor med hjälp av ett gör-det-själv-kit. Det går också att lämna in den på verkstad och få den insatt av professionella bilmekaniker.

 

Miljön har kommit allt mer i fokus under de senaste åren när vi har insett vår planets begränsningar, och det har kommit många nya innovationer som ska göra det lättare att spara energi. Biogas kan, förutom att driva bilar, också användas till att alstra hushållsel. En mer småskalig uppfinning, som ändå enkelt kan spara en hel del energi, är laddningsbara batterier.

Taggar