Etanol är vad man i vardagligt tal skulle kalla alkohol, och det som ligger bakom den berusande effekten som alkoholhaltiga drycker har. Men det är också ett förnyelsebart bränsle för bilar. När etanol säljs som drivmedel är det dock alltid utblandat med bensin. På sommaren består blandningen av 85 % etanol och 15 % bensin, och på vintern av 75 % etanol och 25 % bensin, bland annat för att bilen ska kunna kallstarta. Blandningen kallas dock för E85 året runt. Att man inte säljer ren etanol som bilbränsle beror dels på att de etanolbilar som hittills sålts i Sverige inte varit anpassade för etanol, och dels på att ren etanol skulle alkoholbeskattas, vilket skulle göra det mycket dyrt. Att annan form av alkohol som inte är menade att förtäras, som T-sprit, inte alkoholbeskattas beror på att den genomgått en process som kallas denaturering, som innebär att exempelvis kräkmedel eller illasmakande medel tillsätts för att göra den opassande att inta. Detta har man gjort även med etanolen för bilbränsle, men denatureringen har ännu inte godkänts av Sveriges regering.

Till skillnad från fossila bränslen är etanolen en förnyelsebar energikälla. Den tillverkas av till exempel energiskog som salix eller sockerrör, som det hela tiden kan odlas mer av. Det innebär att etanol inte släpper ut fler växthusgaser i atmosfären. Även andra gaser och partiklar, som kväveoxid och kolväte, släpps ut i mycket mindre utsträckning än med traditionella bränslen. Etanol kan dessutom lösas upp i naturen utan negativa konsekvenser. Trots dessa fördelar har dock etanolens positiva effekt på miljön ifrågasatts, bland annat på grund av att regnskog skövlas för att skapa plats för odlingar för etanolen.Etanol

Idag hotas den svenska etanolproduktionen av ett beslut från regeringen om volymbaserad kvotplikt för biobränslen, som helt bortser från kvaliteten på etanolen och hur stor klimatgasreduktion den har. Sveriges största producent av etanol, Lantmännen Agroetanol, har satsat miljoner på att skapa en etanolproduktion som ligger långt över EU:s krav på kvalitet; etanolen från Agroetanol har 70 % klimatgasreduktion, och kravet från EU ligger på 35 %. De menar att regeringens förslag kommer att öppna upp den svenska marknaden för lågkvalitativ etanol gjord på majs från USA, och konkurrera ut den svenska. De anställda på Agroetanol har redan märkt av de negativa effekterna: 25 av 100 anställda har varslats.

EU kommer att höja sina krav under 2017, vilket med stor sannolikhet kommer att göra den amerikanska etanolen oduglig på den europeiska marknaden. Vid det laget kan det dock redan vara för sent för den svenska etanolen.

Taggar