De senaste 50 åren har stora framsteg gjorts inom utvecklingen av biogasreaktorer. Biobränslen har använts under lång tid, exempelvis byggdes i Asien miljontals biogaskärl för familjer som bränsle till belysning och matlagning. Under andra världskriget samlade Tyskland in gödsel från jordbrukare för att använda som drivmedel till deras lastbilar. Vad är då egentligen biobränslen?

Vad biobränslen är

Biobränslen är förnybara bränslen som anses vara koldioxidneutrala. I princip handlar tekniken om att ta tillvara på det naturliga kretsloppet för att utvinna energi från det. Biobränslen har flera användningsområden och används inte minst som drivmedel samt el- och värmeproduktion. Biobränslen kan utvinnas från en rad olika källor:

 • etanol,
 • industriellt avfall,
 • gas,
 • halm,
 • hushållsavfall,
 • trä.

Användningen av biobränslen är mycket fördelaktigt för mänskligheten eftersom det är en ren och förnybar energi. Det går hand i hand med en grön livsstil som produkter från wexthuset.com underlättar. Faktum är att biobränslen är outtömligt eftersom det utvinns från naturligt avfall och organiskt material. Energikällan är av kritisk betydelse eftersom den kan ersätta fossila bränslen för matlagning, elproduktion och värme.

Fördelar med biobränslen

Biobränslen har stora fördelar:

 • Det är en riklig energikälla.
 • Det är mindre förorenande än andra energikällor.
 • Det är en viktig ersättning för konventionella fossila bränslen.
 • Det kan också användas för elproduktion.
 • Det är en inkomstkälla för jordbrukare.
 • Det är en förnybar energi eftersom den kommer från naturligt avfall.

Nackdelar med biobränslen

Även om biobränslen har mycket potential med många fördelar återstår fortfarande vissa utmaningar, vilka är följande:

 • Biobränslen har ett komplext och dyrt lagringssystem.
 • Svårt att utvinna energin i låga temperaturer. Därmed är kalla regioner som Alaska olämpliga eftersom de blir tvungna att importera bränslen. Detta leder i sin tur till onödiga transporter.
 • Under produktionen av biogas genereras utsläpp av koldioxid.
 • Produktion kan inte fungera på alla platser. Förutom på grund av kyla kan produktion av biobränslen endast utföras på platser där det finns rikligt med råmaterial.