Biobränsle är biologiskt material som avger energi vid förbränning. Man kan säga att det handlar om ren solenergi som bundits i växter som odlats särskilt för detta ändamål. Materialet komprimeras ofta till pellets och nu pågår försök med att ta fram typer av pellets som på ett bättre sätt tar tillvara på energin. Överhuvudtaget forskas det mycket på biobränslen. Biobränsle kan tas fram på de flesta platser och kan därför minska behovet av resurskrävand och ibland farliga transporter av energi. Ett försök går ut på att göra biobränsle med hjälp av bakterier. Biobränsle avger visserligen koldioxid vid förbränning men grödorna som används binder också koldioxid under tiden som de växer. Bland annat därför är biobränsle ett bra miljöval och efterfrågan beräknas öka i framtiden.