På grund av att bensin och diesel inte är så bra för miljön så har en mängd olika företag satsat på att ta fram olika typer av biobränslen. När det kommer till elmarknaden finns det exempelvis företag som Tibber.com/se/ vilka vill se till att el produceras på ett miljövänligt sätt. Detsamma finns också inom bilbranschen varpå både biltillverkare och bränsleexperter väljer att kolla på framtiden när det kommer till drivmedel. Således kommer denna artikel syfta till att diskutera olika typer av biobränslen och hur de funkar.

Vad är biobränslen gjorda av och hur kan de användas?

När det kommer till biobränslen så kan de vara gjorda på en mängd olika sätt. I de flesta fallen handlar det dock om olika kombinationer av trä och avfall, samt bioetanol, biogas och biodiesel. För att vara mer specifik finns det exempelvis trädbränslen, vilka oftast kommer från olika typer av trä och ved. Detta innebär dock inte att tillverkare åker runt och river ner skog runtom i Sverige. Utan företagen köper faktiskt upp restprodukter och avfall inom skogsbranschen i Sverige och gör sedan om dessa till olika typer av bränslen. Det bör dock tilläggas att en mängd olika kemikalier används vid tillverkningen.

Vad är förädlade bränslen?

Ett av de bränslen man ofta får höra om i Sverige och som räknas till gruppen biobränslen är biodiesel och bioetanol. Dessa är drivmedel som framställs från djur och växter, till exempel restprodukter från skogsbranschen. När det kommer till biodiesel så modifieras de olika grundprodukterna för att bli ett bränsle.

Biobränslen kan också framställas från olika typer av restprodukter från restaurangbranschen. Det handlar exempelvis om olika typer av fetter från fritöser och stekpannor. Det behöver dock vara på en ganska stor skala innan företag vill köpa upp dessa restprodukter.