Har du någonsin tänkt på hur mycket du konsumerar under ett år? När mat, kläder, bränsle, hudvårdsprodukter mer mera läggs samman blir din miljöpåverkan ganska stor. Nu funderar många svenskar på hur de kan göra smartare val. Kan du köra din personbil på biobränslen? Finns en hudkräm som tillverkats på ett miljövänligt sätt?

I slutändan ligger makten hos dig som konsument. Om fler ställde hårda miljökrav, skulle efterfrågan på den typen av produkter öka. I så fall blir även fler företag intresserade och det ökar i sin tur utbudet. I Sverige har biobränslen gått starkt framåt, men det finns mycket att göra gällande andra produkter. Inom hudvård finns Clarins som använder växtextrakter och det visar att de vill ligga i framkant i utvecklingen. Den stora utmaningen är att komma bort från kemikalier och tillsatser som är skadliga för miljön.

Varför tänka miljövänligt?

Oavsett om det handlar om biobränslen eller naturliga hudvårdsprodukter är den stora vinsten att bidra till en friskare natur och minska människans negativa miljöpåverkan. Här är några stora fördelar:

  • Minskar mängden hälsofarliga ämnen.
  • Bidrar till rikare djur- och växtliv.
  • Ökar utbudet av andra miljövänliga alternativ.
  • Mer hållbar resursanvändning.

Bra miljöval-märkningen

Märkningen för bra miljöval finns för en rad olika produkter. För biobränslen ställer märkningen krav på att all avverkning ska ske på ett hållbart sätt. Även förädling och transporter måste ske på ett sätt som minimerar användningen av fossil energi. Därför är det alltid klokt att om möjligt välja miljömärkt biobränsle. I så fall ökar efterfrågan på den typen av bränsle och det sätter press på tillverkare att ta sitt ansvar.

Bra miljöval-märkningen finns även för andra produkter som kosmetika. För en vanlig privatperson är det i princip omöjligt att hålla reda på alla ingredienser. Därför är det bra att istället leta efter märkningen för att vara säker på att alla ämnen som ingår är skonsamma för din hälsa och för miljön.