I vår värld som är beroende av bränsle, där våra bilar drivs av bränsle och våra hus värms upp av bränsle, efterfrågas ständigt nya drivmedel. Men samtidigt blir vi i vår värld allt mer medvetna om att vi måste ta hand om den om vi ska kunna leva kvar i den som vi gör. Vi har därför också börjat efterfråga hållbara bränslen i allt större utsträckning. Ett sådant som har utvecklats är salix eller energiskog.

Salix är ett trädsläkte som bland annat innefattar sälg, vide och pil, och som odlas på åkermark i stora mängder, som skogar. De är fleråriga träd, och man har utvecklat frosttåliga varianter av trädet som tål det nordiska klimatet. I Sverige odlas de framförallt i Mälardalen och Skåne. Salixträden kan malas ner till flis som används för att eldas i hem eller värmekraftverk, och kan omvandlas till etanol för att driva bilar. Salix är också bra för naturen på så sätt att marken det odlas på renas från tungmetaller, eftersom träden tar upp metallerna och lagrar dem. När flisen från träden eldas upp kan metallerna separeras från askan.

Man började odla salix redan på 70-talet, och experimenterade med olika korsningar och hybrider för att få dem att växa snabbare. I Sverige började man odla salix på allvar på 90-talet. Då infördes statligt bidrag till de bönder som gjorde om sina odlingar till energiskogsodlingar. Det fick dock inte så stor genomslagskraft som man hade hoppats, då många bönder fortfarande inte ville odla träden. Det kan dels ha berott på att det när man väl har börjat odla salix på en åker är svårt att gå tillbaka till att odla något annat på den, eftersom salixträdets rötter är mycket livskraftiga, och dels på att salixträden växer fort och högt, och skördas ungefär tre till fem år efter att de planterats, då de oftast är runt sex till sju meter höga. En odling med energiskog förändrar därför landskapet betydligt, vilket många bönder kan se som negativt.Salix 1

Idag möts en stor del av efterfrågan på bränsle från värmekraftverk och annat av flis från skogsbruk. Men med vår ökade konsumtion kommer alternativa källor att vara väsentliga, och salix har utvecklats till ett kostnadseffektivt och jämförelsevis miljövänligt bränsle och drivmedel för etanolbilar, och efterfrågan på det kommer att öka.

Taggar