Biobränslen är bränslen som, när de används, inte orsakar något extra tillskott av koldioxid i atmosfären. Det beror på att biobränslen produceras av levande organismer, eller mer specifikt biomassa, vilket även kan vara död materia som ingår i levande organismer (till exempel ved i trän). Biobränslen skiljer sig på det sättet från fossila bränslen, som vid förbränning tillför ny koldioxid till atmosfären, och på det sättet bidrar till växthuseffekten. Fossila bränslen består nämligen av rester från djur och växter som legat under jorden i miljontals år. Under jorden har de utsatts för högt tryck och hög värme, vilket förvandlar dem till fossila bränslen. Det kol som de fossila bränslena innehåller har således inte funnits i vår atmosfär eller i kolkretsloppet under mycket lång tid, och när man förbränner bränslet frisätts kolet i form av koldioxid. När man förbränner biobränsle var kolet som frigörs redan tidigare en del av kretsloppet, och innebär därför inget tillskott. Koldioxidutsläppen från biobränslen kompenseras istället av tillväxt av växtlighet i naturen.

Ett naturbränsle som är vanligt inom el- och värmeproduktion är svartlut eller returlut. Svartlut består av en blandning av kemikalier och organiskt material, och är en restprodukt vid kemiska pappersbruk. Detta naturbränsle används framförallt i länder med en utvecklad pappersindustri, till exempel Sverige, Finland och Kanada. Svartlut ingår i en kategori biobränslen som kan kallas trädbränslen, det vill säga bränslen som kommer från en träråvara, till exempel ved eller energiskog (salix).Vad är biobränsle 2

Många av de biobränslen som används som drivmedel är så kallade förädlade biobränslen. Till skillnad mot biobränslen i oförädlad form, som ved, har förädlade bränslen behandlats på något sätt för att ge bränslet en form som är mer transportvänlig och användarvänlig. Exempel på förädlade biobränslen är etanol, biogas och biodiesel.

Idag blir vi allt mer medvetna om hur viktigt det är att välja naturliga alternativ för att skapa en hållbar utveckling för framtiden, inte bara när det gäller bränslen utan även våra kläder, vår elektricitet och vår mat. Om du bor i Uppsala och vill beställa catering, och är en av dem som bryr sig om att maten ska vara naturlig, kan du beställa från Sandys, som lagar nyttig och fräsch mat.